Gaivotiña voadoraSempre están aí, imperturbables, dálles igual que rompan as ondas ou que estea de temporal, pelexándose entre elas e berrando continuamente. Hai quen pensa que son unha praga, pero eu creo que as nosas costas e portos non serían o mesmo sen a súa presenza.

Siempre están ahí, imperturbables, les da igual que rompan las olas o que esté de temporal, peleándose entre ellas y chillando continuamente. Hay quien piensa que son una plaga, pero yo creo que nuestras costas y puertos no serían lo mismo sin su presencia.

Regatos pequenos...


Galicia é o pais da auga, mires onde mires sempre está aí, en rios, lagos e fervenzas, en pantanos, pozos, mananciais e fontes, na néboa e a chuvia, nas nubes e o mar.

Galicia es el pais del agua, mires a donde mires siempre está ahí, en rios, lagos y cascadas, en pantanos, pozos, manantiales y fuentes, en la niebla y la lluvia, en las nubes y el mar.

Tarde de temporal


As ondas batendo con forza nas rochas de Paxariñas. afástase o temporal, ou está cada vez máis preto?. Non se ven barcos no horizonte, só a borrosa silueta da illa de Ons e algún raio de sol que se coa entre as nubes.

Las olas batiendo con fuerza en las rocas de Paxariñas. ¿se aleja el temporal, o está cada vez más cerca?. No se ven barcos en el horizonte, sólo la borrosa silueta de la isla de Ons y algún rayo de sol que se cuela entre las nubes.

Anoitecer en RandeNós non temos o Golden Gate, pero non sei se o cambiaría polo noso Rande, coas Cies ao fondo e as últimas luces do Sol sobre a Ría de Vigo.

Nosotros no tenemos el Golden Gate, pero no sé si lo cambiaría por nuestro Rande, con las Cies al fondo y las últimas luces del Sol sobre la Ría de Vigo.

Follas de carballo


As cores do Outono nas follas dun carballo. Este ano chegou tarde, xa ben entrado o mes de Novembro, pero é unha estación incrible para os que nos gusta a natureza.

Los colores del Otoño en las hojas de un carballo. Este año llegó tarde, ya bien entrado el mes de Noviembre, pero es una estación increíble para los que nos gusta la naturaleza.