Espasante
Espasante é un pequeno pobo mariñeiro, situado nun tranquilo canto na Ría de Ortigueira. Encóntrase nun itsmo entre dúas praias, a da Concha e a de San Antonio, co porto e a recollida praia de Santa Cristina ao Norte.

Espasante es un pequeño pueblo marinero, situado en un tranquilo rincón en Ría de Ortigueira. Se encuentra en un itsmo entre dos playas, la de La Concha y la de San Antonio, con el puerto y la recogida playa de Santa Cristina al Norte.