Torres do Oeste
Na Idade Media, as Rias Baixas eran obxecto de constantes invasións dos Normandos, Vikingos e Sarracenos. Para defendernos destes ataques, formouse un sistema defensivo que incluía un castelo na Lanzada, A torre de San Sadurniño en Cambados e este de Catoira do que forman parte as dúas torres que quedan en pe, dun total de sete que tiña.
Hoxe en día, o lugar é famoso pola Romaría Vikinga, que se celebra o primeiro Domingo de Agosto e escenifica unha batalla entre Galaicos e Vikingos, os primeiros son habitantes da zona e os segundos son da cidade irmá de Frederiksund en Dinamarca.


En la Edad Media, las Rias Bajas eran objeto de constantes invasiones de los Normandos, Vikingos y Sarracenos. Para defendernos de estos ataques, se formó un sistema defensivo que incluía un castillo en A Lanzada, la Torre de San Sadurniño en Cambados y este de Catoira del que forman parte las dos torres que quedan en pié, de un total de siete que tenía.
Hoy en día, el lugar es famoso por la Romaría Vikinga, que se celebra el primer Domingo de Agosto y escenifica una batalla entre Galaicos y Vikingos, los primeros son habitantes de la zona y los segundos son de la ciudad hermana de Frederiksund en Dinamarca.