O Berbés O porto do Berbés, ese centro neurálxico da pesca de baixura de Vigo que posiblemente sexa o barrio onde comezou o desenvolvemento da cidade mais grande de Galicia.
Curiosamente, din os historiadores que xurdiu a princípios do XVI como refuxio para os mariñeiros de Redondela, que se protexían do mal tempo nesta pequena enseada.


El puerto del Berbés, ese centro neurálgico de la pesca de bajura de Vigo que posiblemente sea el barrio donde comenzó el desarrollo de la ciudad mas grande de Galicia.
Curiosamente, dicen los historiadores que surgió a princípios del XVI como refugio para los marineros de Redondela, que se protegian del mal tiempo en esta pequeña ensenada.